سیر قرمز و سفید دزفول

سیر قرمز و سفید شیری وحبه های درشت وحبه ریز با ماندگاری بالاتراز۴ماه باتضمین کیفیت بسته بندی به دلخواه مشتری جهت صادرات ومصارف داخلی

دسته: