پیاز دزفول

باعرض سلام وخوش آمدید خدمت تمام دوستان،بازدید کنندگانوهمکاران گرامی

پیازدزفول ازاوایل مهرماه شروع به کشت میشودوتاپایان آذرماه ادامه دارد وبعدازحدوداچهارماه مرحله داشت که تمام شدازاوایل فروردین ماه شروع به برداشت شروع میشودوتاپایان تیرماه ادامه داردکه بهترین زمان برای صادرات این محصول ازاواسط اردیبهشت تا پایان خردادماه است البته دربعضی ازمناطق که هوای تقریبا معتدل ترواب خنکترونوع خاک سبکتری دارا میباشد هست.....