گل کلم صادراتی cauliflower

با عرض سلام واحترام خدمت دوستان وبازدید کنندگان محترم

محصول گل کلم دردزفول ازمردادماه شروع به کشت میشودتا تاپایان آبان ماه ادامه داردوبرداشت این محصول ازاواسط آبان ماه شروع وتاپایان فروردین ماه ادامه داربهترین زمان برای صادرات این محصول ازاوایل آذرماه لغایت اسفندماه میباشدوبهترین نمونه گل کلم صادراتی بذربیو (Bio) کره ای میباشد